Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů u e-shopu

1. Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Na Stoupách 144/3, identifikační číslo: 28263693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571 (dále jen „správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení,
- e-mailovou adresu,
- telefonní číslo,
- adresu/sídlo,
- datum narození.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smluv, pokud mezi vámi a správcem dojde k uzavření kupní smlouvy či zasílatelské smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu či příjemci zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující či příjemce neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, tedy správcem osobních údajů.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) XART, s. r. o., se sídlem Hlavní 172/95, 624 00 Brno, IČ: 29261864 - v roli správce webové aplikace
b) EKOVYSOČINA, s. r. o., se sídlem Baliny 1, 594 01 Baliny, IČ: 04589939 - v roli administrátora eshopu
c) Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Modletice, IČ: 61329266 – v roli dopravce zásilek shopu
d) Zásilkovna, s. r. o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 – v roli dopravce zásilek shopu

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce má osobu tzv. pověřence, kterou je ředitel organizace. Správce lze kontaktovat na emailové adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.vysocina.eu/eshop, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
§ měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
§ Základní funkčnosti webových stránek.
- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
§ Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
§ Správcem webové aplikace – společností XART s.r.o. se sídlem Hlavní 172/95, 624 00 Brno, IČ: 29261864

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.