Velká obrazová kniha o Vysočině, její malebné přírodě, přírodním bohatství, zajímavostech.
Publikace má 264 stran na křídovém papíře, je rozdělena do patnácti oddílů podle regionů Vysočiny. Množství základních informací o jednotlivých lokalitách doplňuje spousta úchvatných, barevných fotografií typického rázu krajiny, rostlin a živočichů dané lokality. U každého oddílu najdete mapu celého okresu, kde jsou vyznačeny evropsky významné lokality, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, památky a rezervace...

Publikaci vydal Kraj Vysočina v roce 2019.

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.